КОНТАКТИ

1528 гр. София
бул. "Искърско шосе" 7
Търговски Център Европа
сграда 6, ет. 1, офис 1

Телефон: +359 2 873 14 39
Факс: +359 2 873 14 21
E-mail: office.bg@lesaffre.com

VIVO МАЯ